Geschiedenis

Flik-Flak is in 1995 opgericht. Voor ongeveer 20 leerlingen werden 4 uur per week sportlessen verzorgd in sociaal cultureel centrum De Schans in de wijk Maaspoort te ’s-Hertogenbosch. Na drie jaar verhuisde de club, met inmiddels 300 leerlingen, naar het bedrijventerrein in de wijk. De permanent ingerichte turnhal bleek met 900 leerlingen te klein en in 2004 verhuisde Flik-Flak wederom. Al snel groeide de wens naar een nieuwe accommodatie waar ook de 300 leerlingen die op de wachtlijst stonden aan de slag konden gaan. Dankzij subsidies van de gemeente ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant en het Ministerie van VWS is de bouw van de nieuwe Flik-Flak Hal eind 2008 afgerond. Flik-Flak heeft zelf ook een flink bedrag bijgedragen en wist de bouwkosten relatief laag te houden door zelfwerkzaamheid en sponsoring. De totale kosten bedroegen ruim 8 miljoen.
Met een accommodatie van zo’n 10.000 m2 vloeroppervlakte is de Flik-Flak Hal het grootste gymnastische sportcomplex ter wereld en is de club met haar 1.700 leerlingen uitgegroeid tot een van de grootste gymnastiekclubs van Nederland.
Het sportaanbod omvat een breed aanbod van verschillende lessen binnen de disciplines gymnastiek, turnen, trampolinespringen, acrogym en dans. Daarnaast organiseert
Flik-Flak ook regionale en internationale (sport)kampen, grootschalige toernooien, voorstellingen en andere evenementen die aansluiten bij de persoonlijke levenssfeer van de betrokken sporters.
Stichting Flik-Flak is ook een omgeving/platform/netwerk/podium voor zowel de gymnastische sport als onderwijs, zorg, wetenschap en bedrijfsleven.
Flik-Flak is een non-profit organisatie, een stichting zonder winstoogmerk.
Bij de organisatie zijn zo’n 300 mensen betrokken. Het Flik-Flak team bestaat uit technisch kader, staf, werkgroepleden, stagiairs, vrijwilligers, directie en een raad van toezicht.
Partners & Sponsors
Janssen Fritsen