Missie en Visie

Stichting Flik-Flak is opgericht in 1995 en is met bijna 2000 leerlingen uitgegroeid tot één van de grootste gymnastiekclubs van Nederland. Het sportaanbod bestaat uit meer dan 60 verschillende lessen op het gebied van kleutergymnastiek, turnen, trampolinespringen, dans en fitsporten. Daarnaast organiseert Flik-Flak regionale wedstrijden, (internationale) turnkampen, grootschalige toernooien, voorstellingen en andere evenementen die aansluiten bij de persoonlijke levenssfeer van de betrokken sporters.

De club biedt een veelzijdig, breed, laagdrempelig en eigentijds programma met gymnastiek en dans als basissport voor iedereen (elke leeftijd en niveau) die graag wil bewegen. Bij het sportief (fysiek en sociaal-maatschappelijk verantwoord) vormgegeven van de turn- en danssport speelt multifunctionaliteit; alles onder één dak (breedte én wedstrijdsport naast elkaar) een belangrijke rol. Daarnaast is bedrijfssport een relatief nieuwe groeiende markt waarin bedrijven gezamenlijk kunnen sporten in de Flik-Flak hal.

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft Flik-Flak vanwege haar unieke concept aangewezen als voorbeeldclub voor gymnastisch Nederland. Marktgericht werken, maatwerk en laagdrempeligheid vormen de basis van het concept van Stichting Flik-Flak. De stichting werkt daartoe samen met publieke partijen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en medische - en arbeid gerelateerde partners. Deze multidisciplinaire aanpak resulteert onder meer in een optimale koppeling tussen theorie en praktijk.

 

 

De visie en missie-statement van Flik-Flak:
Flik-Flak is een sportieve omgeving waarin ontwikkeling centraal staat.
Een multifunctionele en vitaliserende omgeving die toegankelijk is voor uiteenlopende doelgroepen en partners.
Een organisatie die uitdaagt actief aan de slag te gaan en die steeds weer inspeelt op veranderende sportbehoeften.

 

De kernwaardes van Flik-Flak:

Multifunctioneel
Zowel de organisatie als de accommodatie hebben verschillende functies en veelzijdige eigenschappen. De organisatie is een samenbundeling van medewerkers met kennis, vaardigheden en kracht die een doel willen bereiken en willen voorzien in een bepaalde behoefte. Flik-Flak is flexibel, kent zowel top- als breedtesport, is er voor verschillende doelgroepen (jong en oud, publieke en private organisaties en alle sportprestatie nivo’s) en heeft een breed aanbod (lessen op gebied van gymnastische sporten en dans , trainingen, evenementen en activiteiten).

 

Futumorfant
De (sport)omgeving van Flik-Flak is veranderbaar in de tijd zoals ook de externe omgeving (de maatschappij) van Flik-Flak constant verandert en in beweging is. Flik-Flak is innovatief, dynamisch, gericht op de toekomst, state-of-the-art, vernieuwend en gericht op groei en de volgende fase.

 

Creakundig
Flik-Flak is deskundig en creatief bij het invullen van haar functie in de sport en maatschappij. Vanwege de zeer beperkte beschikbare financiële middelen is het voor Flik-Flak bijna altijd noodzakelijk om creatief te zijn om doelen te kunnen bereiken.
Creatief in organisatie, creatief in uitvoering van taken door creatieve mensen en creatief op het gebied van inzet van middelen (geld, kennis, technologie, materialen, diensten). Deskundig is Flik-Flak in termen van: samen, ambitieus, inspirerend, evidence based, slim en denken in oplossingen. Medewerkers willen relaties opbouwen, deze uitbreiden en onderhouden met mensen en organisaties binnen de sport, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven op zowel bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau. 

Partners & Sponsors
Janssen Fritsen