Wie zijn wij

Flik-Flak is opgericht in 1995 en is met bijna 2000 leerlingen uitgegroeid tot één van de grootste gymnastiekclubs van Nederland. Het sportaanbod bestaat uit meer dan 60 verschillende lessen op het gebied van kleutergymnastiek, turnen, trampolinespringen, dans en fitsporten. Daarnaast organiseert Flik-Flak regionale wedstrijden, (internationale) turnkampen, grootschalige toernooien, voorstellingen en andere evenementen die aansluiten bij de persoonlijke levenssfeer van de betrokken sporters.

De club biedt een veelzijdig, breed, laagdrempelig en eigentijds programma met gymnastiek en dans als basissport voor iedereen (elke leeftijd en niveau) die graag wil bewegen. Bij het sportief (fysiek en sociaal-maatschappelijk verantwoord) vormgegeven van de turn- en danssport speelt multifunctionaliteit; alles onder één dak (breedte én wedstrijdsport naast elkaar) een belangrijke rol. Daarnaast is bedrijfssport een relatief nieuwe groeiende markt waarin bedrijven gezamenlijk kunnen sporten in de Flik-Flak hal.

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft Flik-Flak vanwege haar unieke concept aangewezen als voorbeeldclub voor gymnastisch Nederland. Marktgericht werken, maatwerk en laagdrempeligheid vormen de basis van het concept van Flik-Flak. De stichting werkt daartoe samen met publieke partijen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en medische - en arbeid gerelateerde partners. Deze multidisciplinaire aanpak resulteert onder meer in een optimale koppeling tussen theorie en praktijk.

 

Visie:

Flik-Flak is een sportieve omgeving waarin ontwikkeling centraal staat.

Een multifunctionele en vitaliserende omgeving die toegankelijk is voor uiteenlopende doelgroepen en partners.

Een organisatie die uitdaagt actief aan de slag te gaan en die steeds weer inspeelt op veranderende sportbehoeften.

 

 

Partners & Sponsors
Janssen Fritsen