Tegemoetkoming

Flik-Flak vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan sport. Zelf proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Daarnaast willen we je graag wijzen op de mogelijkheden die er zijn als een tegemoetkoming in de kosten gewenst is.

 

Bijzondere bijstand
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch kun je in bepaalde gevallen een verzoek indienen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is extra hulp voor mensen die weinig te besteden hebben. Als je bepaalde dingen écht nodig hebt, maar deze niet zelf kunt betalen, dan kan de gemeente hulp bieden. Je komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als je een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, het minimum loon of alleen AOW. De gemeente rekent uit of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Kijk voor meer informatie www.s-hertogenbosch.nl en zoek op ‘bijzondere bijstand’.

 

Jeugdsportfonds
Sporters tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor financiële steun vanuit het Jeugdsportfonds. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.jeugdsportfonds.nl.

 

Stichting Leergeld
Deze stichting geeft in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in kosten die gemaakt worden door schoolgaande kinderen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl.

 

Topsporters
Topsporters kunnen een beroep doen op Topsport Brabant. Op diverse deelgebieden biedt Topsport Brabant Brabantse sporters en talenten, aangesloten bij het Olympisch Netwerk Brabant facilitaire en financiële tegemoetkomingen aan. Hierbij kun je denken aan steun op het gebied van werk, wonen en vervoer, maar ook fiscaal, juridisch en medisch advies. Kijk voor de voorwaarden op www.topsportbrabant.nl.

Partners & Sponsors
Janssen Fritsen