Lesaanbod Klein Volk

Het lesaanbod voor deze doelgroep (en hun ouders/verzorgers) is groot! Voor mogelijkheden en lestijden, kijk je bij het lesrooster. De coördinator van de afdeling Klein Volk is Anouschka van Es.


 

Ouder-kind gym (vanaf dat het kind kan lopen tot 3 jaar)
Om de (sportieve) ontwikkeling van een kind goed te laten verlopen, moet zijn wereldje steeds groter worden. Ieder kind heeft steeds nieuwe prikkels nodig. Hiervoor zijn tijd en ruimte om alles te onderzoeken noodzakelijk. Een dreumes heeft een grote natuurlijke bewegingsdrang die kan worden begeleid en niet moet worden afgeremd. Als er uitdagende situaties worden geschapen, leert het kind op natuurlijke wijze om te gaan met nieuwe bewegingsvormen. Zo kan de kleine pionier in een spannende omgeving, zonder gevaar zijn wereld verkennen.
Eén van de ouders begeleidt het kind en leert werken met kruip- en klimvormen. Zo leert het kind op speelse wijze zijn totale lijfje beheersen. Wij scheppen leerzame situaties en op het juiste moment kunnen de ouders een handje helpen. Met behulp van klein en groter materiaal als ballen, klimrekken en trampolines worden de lessen ingevuld.


Peutergym: (3 jaar oud)
Peuters hebben een grote bewegingsdrang. Rennen, rollen, klauteren, springen, peuters doen niets liever. Vaak is de omgeving thuis hier niet voldoende op ingericht. Oriëntatie in een grotere ruimte is van belang voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. Peuters leven in een bewegingswereld vol fantasie en zijn erg creatief. Op een speelse manier bieden wij activiteiten aan die gericht zijn op hun fysieke, motorische en emotionele ontwikkeling. Daarbij gaan we uit van hun mogelijkheden en laten we ze ervaring opdoen in een rijke en speelse bewegingsomgeving. Ieder kind heeft zijn eigen tempo. Als het kind zelf voelt dat het daartoe in staat is, zoekt het de uitdaging op die het aan kan. Ook de ontwikkeling van het evenwicht is belangrijk in deze fase. Met behulp van de balk en klim- en klauterrekken krijgt het kind steeds meer controle over zijn eigen mogelijkheden. Hoe meer het jonge kind beweegt, hoe beter is dat voor zijn groei en motorische ontwikkeling.

 

Kleutergym: (4 - 5 jaar oud)
Kleuters zijn volop in ontwikkeling en vinden het heerlijk om te rollen, klimmen, gooien, springen, hollen. Tijdens onze lessen kunnen kleuters nieuwe ervaringen opdoen en in spelletjes komen alle grondvormen van bewegen spelenderwijs  aan bod. Met groot en klein materiaal leren kinderen hun evenwicht bewaren en krijgen inzicht in ruimte, snelheid, afstand. Samen met andere kinderen kunnen ze hun energie kwijt, leren onder veilige omstandigheden nieuwe dingen proberen en hun angst te overwinnen.

 

Partners & Sponsors
Janssen Fritsen