Opzeggen

Als ik tijdens het seizoen besluit te stoppen, krijg ik dan de resterende contributie terug?

Nee, u schrijft zich in voor een heel seizoen. Alleen op medische indicatie of in het geval van een verhuizing buiten de regio kan hiervan worden afgeweken.

Ik wil stoppen met de lessen. Wanneer kan ik opzeggen? 

Elke inschrijving geldt voor een heel seizoen en bij tussentijds instromen tot het eind van een seizoen. Het lidmaatschap dient u voor 1 juli van het lopende seizoen schriftelijk op te zeggen. Stuur hiervoor een e-mail of een brief naar de ledenadministratie. Doet u dit niet voor 1 juli dan loopt uw abonnement automatisch door in het nieuwe seizoen.

Partners & Sponsors
Janssen Fritsen