Privacyverklaring-1

Welkom bij Flik-Flak

Flik-Flak is een sportclub waar ontwikkeling, plezier en zelfbewustzijn centraal staan. Wij vervullen onze sociaal-maatschappelijke functie door zorg te dragen voor een multifunctionele en vitaliserende omgeving met partijen die erop uit zijn om samen nieuwe concepten te ontwikkelen rondom de thema’s Sport, Gezondheid en Educatie.

Flik-Flak wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van de gymnastische sport. Onze veelzijdige, uitdagende en artistieke sport is dankzij haar vele disciplines voor iedereen toegankelijk, daagt uit om te presteren en dient daarbij als fundament voor vele andere sporten.
Om dit te borgen dragen wij zorg voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaande, vooruitstrevende en inspirerende trainings- en beweegomgeving. Dit doen we door partnerschappen en allianties aan te gaan met andere organisaties die op hun gebied vooraanstaand zijn of willen worden. Dit alles rondom de vier vitale onderdelen van dit ecosysteem: Sport, Gezondheid, Educatie en Accommodatie.PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Flik-Flak verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Naam en Voornaam
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Adres, Postcode en Woonplaats
* Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
* E-mailadres * Bankrekeningnummer (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ten minste 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@flik-flak.nl, om de situatie op te lossen. Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar communicatie@flik-flak.nl

Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting Flik-Flak verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
* Het aanmelden als sporter bij Stichting Flik-Flak
* Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
* U te kunnen informeren via onze nieuwsbrief
* U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Flik-Flak zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap (Datum uitschrijving + 7 jaar).

Delen met anderen
Stichting Flik-Flak verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan de KNGU voor verzekeringsdoeleinden. Stichting Flik-Flak deelt enkele van uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van Stichting Flik-Flak voor contactmoment. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting Flik-Flak gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flik-flak.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Flik-Flak zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Stichting Flik-Flak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via communicatie@flik-flak.nl

Wijzigingen
Stichting Flik-Flak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting Flik-Flak een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in de nieuwsbrief.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan Stichting Flik-Flak, Marathonloop 7, 5235 AA ‘s-Hertogenbosch of via e-mail naar communicatie@flik.flak.nl
Partners & Sponsors
Janssen Fritsen