Voorkoming sportuitval

Flik-Flak staat als club bekend om haar vernieuwende en maatschappelijk verantwoorde visie met betrekking tot sport. Het liefst zouden we echt iedereen aan het sporten krijgen.

Binnen de sport in het algemeen constateren we met zijn allen echter al jaren dat sporters in de leeftijd van 12 tot 18 jaar massaal afhaken bij de club waar zij (vaak al vele jaren) actief zijn. Vreemd genoeg geven deze jongeren zelf tegelijkertijd aan wel belang te hechten aan sociale activiteiten en vaak vinden zij het fysieke aspect van sport ook nog steeds belangrijk. Toch zien veel sportorganisaties juist deze jongeren vertrekken, vaak voorgoed.

Binnen Flik-Flak hebben we al gemerkt dat je deze sporters soms kunt behouden door ze te laten instromen in een andere afdeling/sportdiscipline. Op basis van deze ervaring willen we het graag nog breder trekken en onderzoeken of we echte afhakers wel kunnen behouden voor de sport in het algemeen als we het aanbod verbreden. Flik-Flak in ‘s-Hertogenbosch is een samenwerking aangegaan met meerdere sportverenigingen om uitval bij tieners om te zetten een overgang van tieners naar een andere sport. Dit doen zij door het organiseren van een sportinstuif voor de leden van 12 jaar en ouder van de participerende sportverenigingen of door het aanbieden van een gratis introductieles voor de hele groep sporters van de ene club bij de andere clubs (d.w.z. zeven keer gaat een groep/team gezamenlijk bij een andere club een les volgen).

Als u vragen heeft over dit project, kunt u contact opnemen met:
Voor meer informatie: