"Wij vinden het super leuk
bij Klein Volk!!"

Welkom bij Klein Volk

De allerjongste Flik-Flak sporters zetten in de Klein Volk Zaal van Flik-Flak hun eerste sportieve stappen. Vanaf het moment dat een kind kan lopen, kan het al lessen volgen! Kinderen kunnen bij deze afdeling terecht tot het moment dat ze naar groep drie van de basisschool gaan.‍

Als ouder wil je het beste voor je kind. Daarbij denk je het eerst aan gezonde voeding, maar zodra het mogelijk is, leg je je baby al op de buik. Je baby leert zo het hoofdje op te tillen, waardoor het de spieren van de nek, rug, buik, armen en benen oefent. Het is dus goed voor de motorische ontwikkeling. De grootste motorische ontwikkeling vindt in de eerste levensjaren plaats. Als je vanaf jongs af aan veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas.

Zo is het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en gecontroleerder uit te voeren. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende beweging krijgen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien.

Naast plezier en een goede motorische ontwikkeling draagt ouderkind-, peuter- en kleutergym bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, omdat de lessen in groepsverband plaatsvinden.‍

De Klein Volk Zaal is een knusse, gezellige zaal, met veel kleuren en zachte materialen, kunnen kinderen op een veilige manier kennis maken met de grondvormen van bewegen. In de lessen wordt volgens de nijntje beweegmethode op een speelse manier gewerkt aan de motorische vaardigheden van een kind, maar ook zaken als sociale vaardigheden komen aan bod. Daarnaast zijn er tal van leuke activiteiten op touw gezet; zo komt Sinterklaas ieder jaar op bezoek, is er een kleuterontdekdag en wordt het nijntje beweegprogramma jaarlijks afgesloten met een nijntje beweegfeest. Op deze dag ontvangt uw kind het nijntje Beweegdiploma en is er nog van alles meer leuks te doen.

Aanbod

Ouder-kind gym (vanaf dat het kind kan lopen tot en met 3 jaar)

Om de (sportieve) ontwikkeling van een kind goed te laten verlopen, moet zijn wereldje steeds groter worden. Ieder kind heeft steeds nieuwe prikkels nodig. Hiervoor zijn tijd en ruimte om alles te onderzoeken noodzakelijk. Een dreumes heeft een grote natuurlijke bewegingsdrang die kan worden begeleid en niet moet worden afgeremd. Als er uitdagende situaties worden geschapen, leert het kind op natuurlijke wijze om te gaan met nieuwe bewegingsvormen. Zo kan de kleine pionier in een spannende omgeving, zonder gevaar zijn wereld verkennen.

Eén van de ouders begeleidt het kind en leert werken met kruip- en klimvormen. Zo leert het kind op speelse wijze zijn totale lijfje beheersen. Wij scheppen leerzame situaties en op het juiste moment kunnen de ouders een handje helpen. Met behulp van klein en groter materiaal als ballen, klimrekken en trampolines worden de lessen ingevuld.

Peutergym (3 jaar oud)

Peuters hebben een grote bewegingsdrang. Rennen, rollen, klauteren, springen, peuters doen niets liever. Vaak is de omgeving thuis hier niet voldoende op ingericht. Oriëntatie in een grotere ruimte is van belang voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. Peuters leven in een bewegingswereld vol fantasie en zijn erg creatief. Op een speelse manier bieden wij activiteiten aan die gericht zijn op hun fysieke, motorische en emotionele ontwikkeling. Daarbij gaan we uit van hun mogelijkheden en laten we ze ervaring opdoen in een rijke en speelse bewegingsomgeving. Ieder kind heeft zijn eigen tempo. Als het kind zelf voelt dat het daartoe in staat is, zoekt het de uitdaging op die het aan kan. Ook de ontwikkeling van het evenwicht is belangrijk in deze fase. Met behulp van de balk en klim- en klauterrekken krijgt het kind steeds meer controle over zijn eigen mogelijkheden. Hoe meer het jonge kind beweegt, hoe beter is dat voor zijn groei en motorische ontwikkeling.

Kleutergym (4 & 5 jaar oud)

‍Kleuters zijn volop in ontwikkeling en vinden het heerlijk om te rollen, klimmen, gooien, springen, hollen. Tijdens onze lessen kunnen kleuters nieuwe ervaringen opdoen en in spelletjes komen alle grondvormen van bewegen spelenderwijs  aan bod. Met groot en klein materiaal leren kinderen hun evenwicht bewaren en krijgen inzicht in ruimte, snelheid, afstand. Samen met andere kinderen kunnen ze hun energie kwijt, leren onder veilige omstandigheden nieuwe dingen proberen en hun angst te overwinnen.

Proefles

Wil je een proefles volgen? Neem dan contact op met ons via: info@flik-flak.nl

De coördinator van de afdeling Klein Volk is Annemoon van Bockxmeer.

Lesrooster Klein Volk 2020-2021

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

09.45 - 10.30 u
09.00 - 10.00 u
09.00 - 10.00 u
09.15 - 10.00 u
10.00 - 10.45 u
10.00 - 11.00 u
10.45 - 11.30 u
11.00 - 12.00 u
Ouder- en Kindgym / 1-3 jaar
Ouder- en Kindgym / 1-3 jaar
Kleutergym / 4 & 5 jaar
Kleutergym / 5 jaar
Ouder- en kindgym / 1-2 jaar
Peutergym / 3 jaar
Kleutergym / 4 & 5 jaar
Peutergym / 3 jaar
Kleutergym / 4 & 5 jaar
geen lessen

Woensdag

09.15 - 10.00 u
10.00 - 10.45 u
16.00 - 17.00 u
09.45 - 10.30 u
Ouder- en Kindgym / 1-2 jaar
Peutergym / 3 jaar
Kleutergym / 4 & 5 jaar

Vrijdag

09.00 - 09.45 u
09.45 - 10.30 u
16.00 - 17.00 u
Ouder- en Kindgym / 1-2 jaar
Peutergym / 3 jaar
Kleutergym / 4 & 5 jaar

nijntje beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij Flik-Flak!!

Waarom het Beweegdiploma?

In de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en Flik-Flak.

Nijntje, de KNGU en Flik-Flak zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 3 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:

 • Beweegdiploma 1 (leeftijd 3-4 jaar)
 • Beweegdiploma 2 (leeftijd 4-6 jaar)
(klik op de figuur om de folder te downloaden)

Enthousiaste reacties van ouders

Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Hoe haalt uw kind zijn of haar nijntje Beweegdiploma

Bij de afdeling Klein Volk zijn de kinderen iedere week volop bezig met alle onderdelen van het beweegdiploma. Nadat het kind één of meerdere keren alle lesprogramma onderdelen doorlopen heeft ontvangt het op een feestelijke dag zijn/haar diploma. We noemen dit het nijntje beweegfeest. Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op voor het nijntje Beweegdiploma! Meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@flik-flak.nl

Er zijn twee nijntje Beweegdiploma’s die gehaald kunnen worden in de leeftijdsperiode van 3-6 jaar. Wanneer een kind start en hoe lang het duurt, verschilt per individu. Gemiddeld zijn 15 tot 20 lessen lessen nodig per diploma.

NIJNTJE, AMBASSADEUR VAN HET BEWEEGDIPLOMA

Goed leren bewegen is niet alleen belangrijk, het is ook leuk! Nijntje is gek op bewegen: wanneer zij met haar vriendinnetjes naar school loopt of spelletjes doet. Daarom is zij ambassadeur geworden van het Beweegdiploma. Als rolmodel hoopt nijntje op deze manier heel veel kinderen te stimuleren een gezonde levenswijze te ontwikkelen en bewegen vooral leuk te vinden!

Kom jij ook naar de nijntje beweeg dag?

Zondag 24 mei kun je samen met nijntje allemaal leuke dingen doen.  Daarom organiseren wij samen met nijntje een nijntje beweeg dag.

 • Poppenkast kijken
 • nijntje voorleeshoek
 • Springkussen
 • Schminken
 • nijntje-oren maken
 • Lekker bewegen op het nijntje-beweegplein
 • Met nijntje op de foto
 • Klik hier voor tekening nijntje
 • Klik hier voor een leuke tekening van nijntje

Meer weten over onze nijntje beweeg lessen?

Ga naar: https://www.flik-flak.nl/sport/klein-volk

Flik-Flak,  Marathonloop 7, 5235 AA Den Bosch

Docenten & Assistenten

Docenten Klein Volk

Sara van de Veerdonk - Doomernik
Docent
Verjaardag:
Demi van Haren
Docent
Verjaardag:
18 juli
Annemoon van Bockxmeer
Docent & Coördinator Klein Volk
Verjaardag:
29 september
Femke Alders
Docent
Verjaardag:
13 mei
Mariska Boudewijns
Docent
Verjaardag:
30 april
Anouschka van Es
Docent  
Verjaardag:
24 november
Trees Maurix-van Ommen
Docent
Verjaardag:
8 februari

Assistenten Klein Volk

Onze assistenten worden hier binnenkort weergegeven!

Pietengym 2019

De pietengym 2019 was weer een groot succes! Wat is er goed geklommen en geklauterd door de junior-pieten!

We laten jullie graag een kleine compilatie zien: