logo Flik-Flak Sportclub
"Je bent nooit te oud
om (iets bij) te leren!"

Welkom

Educatie is een essentieel onderdeel van Flik-Flak. Samen met allerlei organisaties zoals bonden, onderwijsinstellingen en wetenschappelijke instituten, zorgen we er steeds weer voor dat activiteiten en projecten in de club gebaseerd zijn op de meest actuele kennis en de nieuwste ervaringen uit het veld.

Flik-Flak heeft een directe link met onderwijs doordat de club al sinds haar oprichting stagiaires en studenten uitnodigt om in de (sport)praktijk mee te draaien en toe te passen wat zij leren op school. Hiermee dragen zij hun steentje bij aan het succes van Flik-Flak en in ruil daarvoor doen zij ervaring op in een non-profit organisatie met meerdere sociaal-maatschappelijke doelstellingen, in een bijzondere setting, vanzelfsprekend met gerichte aandacht en begeleiding voor hun leerproces en ontwikkeling.

Activiteiten

Op dit moment zijn er (nog) geen activiteiten op korte termijn gepland. Check regelmatig voor updates!
Helaas staan er op dit moment even geen Kampen gepland, check hier dus regelmatig!

Kennis Delen

Binnen de thema’s Sport en Gezondheid vervult Flik-Flak een belangrijke rol als opleidingscentrum van (Zuid-)Nederland. Door het aanbieden van onder andere (coach)congressen, bijscholingen, trainingen en opleidingen, droegen we ook in 2017 wezenlijk bij aan kennisdeling en -vermeerdering bij trainers/coaches, specialistische deskundigen en bestuurders van sportclubs.

Gymnastisch opleidings-centrum

Het opleidingscentrum van Flik-Flak heeft zowel een lokale, regionale als landelijke functie. Onder auspiciën van de KNGU worden opleidingen verzorgd die de bevoegdheid opleveren om les te kunnen geven in de gymzaal. Ook kunnen turntrainers een opleiding of bijscholing volgen en worden jurycursussen gegeven voor het jureren tijdens turn- en trampolinewedstrijden op verschillende niveaus.

Rekenbeweegbox

Instructiemomenten in de klas gebeuren vooral ‘zittend’. Zo logisch als dat voor ons lijkt, zo onlogisch is dat voor kinderen. De geest wil bewegen en een kinderlichaam is niet gemaakt om zoveel stil te zitten. Dit leidt dan ook vaak tot veelvuldig corrigeren bij teveel bewegen en het vragen om ‘concentratie’.

In samenwerking met Fontys PABO & sportkunde, AVE, Avans en KWIC Sportacademie Den Bosch (uitstroomprofiel ‘Buurt, Onderwijs Sport’), Op Maat en de zeven Basisscholen uit Maaspoort en Empel hebben we een onderwijs innovatiesubsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Hiermee is in 2018 en 2019 voor de groepen 1 tot en met 4 een lespakket met materialen ontwikkeld waarmee op een eenvoudige en uitdagende manier rekenbeweeglessen gegeven kunnen worden door de eigen (sport)leerkracht.

Wilt u hier meer van weten? Neem contact op met: info@flik-flak.nl.

(klik op het logo om naar de website te gaan)Coach Congres

Elk jaar vindt het mooie grootse IAG sportevent plaats in 's-Hertogenbosch.

Hier komen heel veel verschillende gymnastische disciplines samen om hun kennis te delen, kennis over te brengen, maar ook om hun mooie kunsten te laten zien. Een evenement vol wedstrijden, voorstellingen, scholingen en andere activiteiten.

De zaterdag van dit evenement zal o.a. gevuld zijn met allerlei verschillende scholingen voor trainers en coaches: het Coach Congres.

Het coachcongres tijdens het IAG is in samenwerking met de KNGU en staat geheel in het teken van sporten, trainen en  coachen.

Tijdens het congres kun je kiezen uit verschillende lezingen en (bij)scholingen  bedoeld voor trainers en coaches van recreatief tot en met het hoogste wedstrijdsport niveau. Verder kun je bij dit congres bij sommige workshops ook inschrijven als sporter.

Voor het programma van - en aanvullende informatie over het Coach Congres verwijzen we graag naar de website van het IAG Sportevent: www.iagsportevent.nl.

Cursussen

Meer infomatie over cursussen volgt binnenkort!

Bijscholing

Meer informatie over bijscholing volgt binnenkort!